Telefon
WhatsApp

Gizlilik Politikası Sözleşmesi

Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi

1.Akdi İlişki

İşbu Kullanım Hükümleri (“Hükümler”), bir birey olan tarafınızca dünyanın herhangi bir ülkesinden Alanya ve Antalya da Ofisleri bulunan ve Alanya’da kurulmuş, Alanya Ticaret Odasına 4841329517 Vergi Kimlik No’su ile kayıtlı Adi Şirketi olan “SOFORISTE” tarafından mevcut kılınan uygulamaların, internet sayfalarının, içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin (“hizmetler”) erişimini ve kullanımını kontrol eder.

LÜTFEN HİZMETLERE ERİŞMEDEN VE HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Tarafınızca Hizmetlerin erişimi ve kullanımı, siz ve SOFORISTE arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Hükümleri kabul ettiğinizi varsayar. İşbu Hükümleri kabul etmiyorsanız Hizmetlere erişemez ve Hizmetleri kullanamazsınız. İşbu Hükümler sizinle yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların açıkça önüne geçer. SOFORISTE herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple işbu Hükümleri ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir, teklifleri durdurabilir ya da Hizmetlere erişimi reddedebilir.

Bazı Hizmetlere, belirli bir etkinlik, eylem veya tanıtım için politikalar gibi ek hükümler koşulabilir. Bu tür ek hükümler, geçerli Hizmetlere bağlantılı olarak tarafınıza bildirilecektir. Ek hükümler, geçerli Hizmetlerin kullanım amaçları doğrultusunda Hükümlere ek olarak ve onların bir parçası olarak görülecektir. Ek hükümler, ilgili Hizmetlerle bağlantılı bir anlaşmazlık durumunda işbu Hükümlerin önüne geçer.

Soforiste zaman zaman Hizmetlerle ilgili hükümleri değiştirebilir. Değişiklikler, şoföriste’nin bu tür güncellenmiş Hükümleri veya geçerli Hizmetlerle ilgili değiştirilmiş politikaları ya da ek hükümleri bildirmesi üzerine yürürlüğe girer. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş Hükümlerle bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Geçerli Hizmetlerle ilgili kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımı şoföriste’nin https://www.soforiste.com /gizlilik/notlar adresindeki Gizlilik Politikası’nda ve Hizmet şartları ve Gizlilik Politakası’nda belirtildiği şekildedir. şoföriste sizi ve (hizmet ağı şirketi sürücüsü dahil) Üçüncü Şahıs Sağlayıcı’yı ve her türlü karşı taraf içeren kazanın da söz konusu olabileceği herhangi bir şikayet, tartışma veya anlaşmazlık durumunda, bu tür bilgiler ya da veriler şikayetin, tartışmanın ya da anlaşmazlığın çözülebilmesi için gerekliyse gerekli bilgileri bir hasar işkemcisine veya sigorta verene sağlayabilir.

Kullanım Koşulları şoföriste adlı mobil uygulamaya (bundan sonra “Uygulama” olarak adlandırılacaktır) kayıt olan müşteri (bundan sonra “Müşteri” olarak adlandırılacaktır), hizmet sağlayıcı TK GRUP Adi Şirketi (şoföriste)’nin bu Uygulama içindeki hizmetler için talep ettiği ücretleri ödemeyi ve aşağıda belirtilen koşullara uymayı taahhüt etmiştir.

Müşteri’nin bu hususlara ilişkin kabulü aşağıdaki “Koşulları okudum ve kabul ediyorum” sekmesini işaretlemesi ile tevsik edilmiştir. Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup “GSM numarasını veya MAİL adresi vasıtayla ” onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”) dahilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir. Müşteri, kayıt esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun, kendisine ait, güncel olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

Uygulama’nın kullanımı ücretsiz olup Uygulama içerisindeki hizmet ücretlidir.

Müşteri, Uygulama’yı kullanması için şoföriste ile paylaştığı kişisel verilerinin www.soforiste.com adresinde yer alan Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ve bu itibarla şoföriste’nin yurtdışında bulunan serverlarına aktarımına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup  Uygulama’yı açtıktan sonra ilgili hizmet butonuna tıklayarak, Uygulama aracılığıyla, ilgili hizmeti alabilir.

Müşteri, şoför hizmetinde kendisine atanan personel ile mutabık kalınan randevu saatinde mutabık kalınan yerde buluşmayı kabul ve taahhüt eder.

Müşteri bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini veya banka kartı bilgilerini Uygulama sistemine girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır.

Müşteri hizmet bedelini Uygulamadaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartı veya banka kartı kullanarak ödeyebilir. Müşteri ile Uygulama ve Personel arasında sunulan hizmet bakımından herhangi bir şekilde uygulama üzerindeki sistem harici ödeme yapılması mümkün değil ve iş bu sözleşme uyarınca yasaktır. İş bu kuralı çiğneyen ilgililer cezai sorumluluk ile yükümlüdür.

Müşteri, taahhüt ettiği saat ve yerde bulunmaz ise şoföriste personeli toplam 20 dakika bekleyecek ve akabinde, hizmetin Müşteri taahhüdünü yerine getirmediği için verilemediğini not ederek alandan ayrılacaktır.

Müşteri bu uygunsuzluk için sisteme kayıtlı sisteme kayıtlı kredi kartından veya banka kartından şoför hizmetinin kampanyasız birim bedelinin tümünün tahsil edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

şoföriste kendi içerisindeki algoritması uyarınca; müşterinin bulunduğu hizmet başlangıç noktası ve hizmetin bitiş noktası arasındaki mesafe hesaplanarak hizmet tutarı Müşterinin Uygulama ekranında onay için görünür. Müşteri sadece “Onay” tuşuna basarak ödemeyi yapar.

Onay tuşuna basarak ödemeyi şoföriste’ye yapması ile Müşteri hizmet bedelini sürücüye ödemiş sayılır ve ödeme yükümlülüğü sona erer. Hizmet bittiğinde şoföriste personeli yolculuğu sonlandırır ve hizmet bitiş noktasından ayrılır.

Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şoföriste tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı bu konuda yasal izinlere sahip kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinin 3. Şahısların eline geçmesinden şoföriste sorumlu tutulamaz.

Müşteri’nin akıllı cep telefonunun/tabletinin veya mobil banka hesaplarına ulaşabildiği herhangi bir elektronik aletinin çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinin 3. Şahıslar ulaşamaz fakat yine de Müşteri tarafından şoföriste’ye bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesini talep edilmesi gereklidir. Aksi takdirde 3. Şahıslar Uygulama’yı kullanarak şoföriste hizmetini kullanıp ödememesi Müşteri kredi kartından yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumda şoföriste sorumlu tutulamaz.

Müşteri’nin Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, SOFORİSTE, herhangi bir sorumluluğa maruz kalmaksızın, Müşteri’nin Uygulama üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

Müşteri, Uygulama’yı Uygulama kapsamındaki hizmetleri hukuka, Koşullar’a ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve/veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle SOFORİSTE doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

şoföriste müşteriden teknik aksaklıklar veya başka sebeplerle hizmetten faydalanılmaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

Müşteri, Uygulama aracılığıyla şoföriste tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

Müşteri, Uygulama dahilinde bulunan, şoföriste ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

Uygulama kapsamında hizmet sunan personel, suç teşkil edecek davranış ve sözlerinden dolayı kişisel olarak yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine kendisi tabidir. Böyle durumlarda şoföriste’nin sorumluluğu yoktur.

şoföriste’den şoför hizmeti alan Müşteri, aracını 3. bir şahsa kendi isteği ile kullandırdığını ve araç sahibi veya kullanıcısı olarak buna bağlı hukuki sorumluluğunun farkında olduğunu ve bu sorumluluğu bizzat kendisinin aldığını beyan ve kabul eder.

Hizmet talep eden müşteri aracının zorunlu trafik sigortası ve kaskosunun bulunduğunu, herhangi bir eksiklik olmadığını kabul ve beyan etmektedir. Hizmet talep edilen aracın kasko ve zorunlu trafik sigortası yok ise SOFORİSTE hizmet vermeme hakkına sahiptir. İşbu bahsedilen hususların eksikliğinden dolayı alınacak herhangi bir cezadan ötürü bütün sorumluluğun araç sahibine ait olduğunu müşteri kabul ve beyan eder.

Hizmet talep eden aracın plakası yabancı plaka olması veya yurtdışı kayıtlı olması, özel izne tabi olması durumlarında; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238 maddesi uyarınca kimler tarafından kullanılacağı belirtilmiştir. İlgili kanun uyarınca hizmet sırası boyunca oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların, kolluk kuvveti kontrolleri dahil her türlü sorumlulukların araç sahibinin açık rızası dahilinde meydana gelen maddi veya manevi tüm zararlar, idari para cezaları ve tazminatlardan bizzat sorumlu olduğunu bunlar için SOFORİSTE’den hiçbir maddi/manevi tazminat talebinde bulunmayacağını, bu haklardan feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Hizmet talep edenin aracının engelli vatandaşlarımızın adına kayıtlı olan araçlar statüsünde olması durumunda ise; hizmet talep eden hizmet sırası boyunca oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların, kolluk kuvveti kontrolleri dahil her türlü sorumlulukların araç sahibinin açık rızası dahilinde, meydana gelen maddi veya manevi tüm zararlar, idari para cezaları ve tazminatlardan bizzat sorumlu olduğunu bunlar için SOFORİSTE’den hiçbir maddi/manevi tazminat talebinde bulunmayacağını, bu haklardan feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Hizmet esnasında oluşacak yangın, kaza veya hasarda Müşteri hasarın giderilmesi için kendi araç sigortalarını kullanacağını, meydana gelen maddi veya manevi tüm zararlar, idari para cezaları ve tazminatlardan bizzat sorumlu olduğunu bunlar için SOFORİSTE’den hiçbir maddi/manevi tazminat talebinde bulunmayacağını, bu haklardan feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Müşteri; SOFORİSTE’nin ikame araç temin edilmesinden ve/veya hasarlı aracın değer kaybının karşılanmasından sorumlu olmadığını, aracın boyasında ön ve arka tamponlar ve çamurluklarda bulunan çiziklerden veya araç içindeki herhangi bir hasardan ve farlarda, aksanlarda vb araç ile ilgili herhangi bir hukuki uyuşmazlıktan SOFORİSTE’nin sorumlu olmadığını, bunlara ilişkin SOFORİSTE’den hiçbir maddi/manevi tazminat talebinde bulunmayacağını, bu haklardan feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Kabul Ediyorum.

Okudum, Kabul Ediyorum.